Elektromobilitás

Célcsoport:

Általános iskola, 6-8. évfolyam.

Cél:

Átfogó szakmai ismeretterjesztés a környezetkímélő közlekedésről.

Módszer:

Előadás, prezentálás, interaktív szemléltetés.

Időigény:

45 perc

Tematika:

Az e-mobilitás témakörének átfogó áttekintése a múlttól, a jelenen át, a jövőbeli kitekintésekig.

○ Prezentáció formájában képekkel, videókkal segítjük az elmondottak megértését.

○ Az óra menete hasonlít az iskolai tanórához. A diákok jelentkezhetnek, kérdezhetnek, továbbá az előadó is kérdéseket tesz fel, és helyes válaszokat apró ajándékkal jutalmazza, ezekkel is segítve az elmondottak iránti érdeklődés fenntartását.

○ A bevezetésben elhelyezzük a diákok látókörében, hogy mit értünk e-mobilitás alatt, milyen eszközök, fogalmak tartoznak ebbe a témakörbe.

○ Történeti áttekintést adunk az e-mobilitás feltalálásától és korai fejlődésétől, a hazai e-mobilitás kezdetén és hőskorán át, a jelenlegi elektromos közlekedés egyre nagyobb térnyeréséig.

○ Perspektívát adunk a fejlesztési irányokról.

○ Kitérünk az elektromos közlekedésben használatos energiatárolási technológiákra.

○ Részletezzük az elektromos meghajtások jelenlegi helyzetét Magyarországon.

○ Képet adunk az elektromos autók töltéséről, azok módozatairól, a töltőállomások típusairól és az ezekhez kapcsolódó különböző innovatív megoldásokról.